Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr V/21/14

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie Uchwala Nr V/21/14 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015 – 2025

zmieniona przez VI/38/15, VII/50/15, VIII/59/15, IX/65/15, X/72/15, XII/92/15, XIII/103/15, XIV/119/15, XV/132/15, XVI/143/15, XVII/157/15

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudniu 2014 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

Status uchwały Uchylona

Uwagi Traci moc uchwała Nr XXXVIII/399/13 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014-2025

Treść

Uchylona UCHWAŁĄ NR XVII/160/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016–2025


UCHWAŁA NR V/21/14
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudniu 2014 roku – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 250.000.000,00 zł.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/399/13 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014-2025.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij