Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr V/50/19

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6h, w związku z art. 6c ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 3, ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

Uwagi traci moc uchwała Nr XLII/422/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r.

Treść

UCHWAŁA NR V/50/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6h, w związku z art. 6c ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 3, ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Ustalić następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

a) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 15,00 zł;
b) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 16,00 zł;
c) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 26,00 zł;
d) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 29,70 zł;
e) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 53,00 zł;
f) za pojemnik o pojemności 1 100 l (1,10 m3) – 180,70 zł;
g) za pojemnik o pojemności 5 000 l (5,0 m3) – 721,00 zł;
h) za pojemnik o pojemności 7 000 l (7,0 m3) – 1 000,00 zł;
i) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1 390,00 zł;

2) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

a) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 19,00 zł;
b) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 21,00 zł;
c) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 34,00 zł;
d) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 37,00 zł;
e) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 69,00 zł;
f) za pojemnik o pojemności 1 100 l (1,10 m3) – 230,00 zł;
g) za pojemnik o pojemności 5 000 l (5,0 m3) – 930,00 zł;
h) za pojemnik o pojemności 7 000 l (7,0 m3) – 1 300,00 zł;
i) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) –1 800,00 zł.

§ 2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

1) w wysokości 57,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) w wysokości 74,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLII/422/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 1308).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij