Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLII/422/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6h, w związku z art. 6c ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 3, ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

Status uchwały Uchylona

Uwagi traci moc uchwała Nr XIII/93/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Treść

Uchylona UCHWAŁĄ NR V/50/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalneUCHWAŁA NR XLII/422/18

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6h, w związku z art. 6c ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 3, ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Ustalić następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
a) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 11,30 zł;
b) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 12,35 zł;
c) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 19,90 zł;
d) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 21,85 zł;
e) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 40,40 zł;
f) za pojemnik o pojemności 1 100 l (1,10 m3) – 135,90 zł;
g) za pojemnik o pojemności 5 000 l (5,0 m3) – 549,10 zł;
h) za pojemnik o pojemności 7 000 l (7,0 m3) – 760,50 zł;
i) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1 056,20 zł;

2) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
a) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 14,70 zł;
b) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 15,95 zł;
c) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 25,90 zł;
d) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 28,30 zł;
e) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 52,30 zł;
f) za pojemnik o pojemności 1 100 l (1,10 m3) – 174,90 zł;
g) za pojemnik o pojemności 5 000 l (5,0 m3) – 710,00 zł;
h) za pojemnik o pojemności 7 000 l (7,0 m3) – 983,35 zł;
i) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1 365,70 zł.

§ 2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

1) w wysokości 52,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w wysokości 68,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIII/93/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 4467).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij