Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 4794 200
fax: (+48) 33 4794 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLIX/524/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Cieszyn

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 944 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach,

Treść

UCHWAŁA NR XLIX/524/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 944 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach,
Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody drzewa z gatunku:

1) jesion wyniosły Fraxinus excelsior o obwodzie pnia 419 cm, rosnący na nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Wiślańskiej i ul. Harcerskiej, na działce nr 20 obr. 74 stanowiącej własność Konwentu Zakonu Bonifratrów w Cieszynie (lokalizacja drzewa została zaznaczona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały);
2) dąb szypułkowy Quercus robur o obwodzie pnia 427 cm, rosnący na nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Braci Miłosiernych, na działce nr 8/11 obr. 74 stanowiącej własność Konwentu Zakonu Bonifratrów w Cieszynie (lokalizacja drzewa została zaznaczona na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały);
3) jesion wyniosły Fraxinus excelsior o obwodzie pnia 387 cm, rosnący na nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Braci Miłosiernych, na działce nr 8/11 obr. 74 stanowiącej własność Konwentu Zakonu Bonifratrów w Cieszynie (lokalizacja drzewa została zaznaczona na załącznik graficznym nr 3 do niniejszej uchwały);
4) jesion wyniosły Fraxinus excelsior o obwodzie pnia 318 cm, rosnący na nieruchomości położonej w Cieszynie, w pasie drogowym ul. Górnej, na działce nr 21 obr. 53 stanowiącej własność Skarbu Państwa (lokalizacja drzewa została zaznaczona na załączniku graficznym nr 4 do niniejszej uchwały);
5) dąb szypułkowy Quercus robur o obwodzie pnia 378 cm, rosnący na nieruchomości położonej w Cieszynie, w pasie drogowym ul. Stawowej, na działce nr 24/3 obr. 17 stanowiącej własność Gminy Cieszyn, w granicy z działkami nr 24/5 oraz 21 obr. 17 stanowiącymi własność osób fizycznych (lokalizacja drzewa została zaznaczona na załączniku graficznym nr 5 do niniejszej uchwały);
6) dąb szypułkowy Quercus robur o obwodzie pnia 360 cm, rosnący na nieruchomości położonej w Cieszynie w rejonie ul. Widokowej, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Tulipan", na działce nr 3/2 obr. 51 stanowiącej własność Gminy Cieszyn i oddanej w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców (lokalizacja drzewa została zaznaczona na załączniku graficznym nr 6 do niniejszej uchwały);
7) buk zwyczajny Fagus sylvatica o obwodzie pnia 313 cm, rosnący na nieruchomości położonej w Cieszynie w rejonie ul. Dzikiej, na działce nr 18/4 obr. 63 stanowiącej własność Gminy Cieszyn (lokalizacja drzewa została zaznaczona na załączniku graficznym nr 7 do niniejszej uchwały).

2. Ustanowienie form ochrony ma na celu zachowanie cennych tworów przyrody żywej ze względu na ich okazałe rozmiary, wyróżniające spośród innych drzew oraz szczególną wartość przyrodniczą i krajobrazową.

§ 2. W stosunku do drzew uznanych za pomnik przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Cieszyna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Załączniki

uchwała pdf, 829 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij