W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLV/475/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat
zmieniona przez XVIII/203/20,XLIII/509/22,LI/611/23
na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)
Uwagi Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr VII/59/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XLV/475/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Ustalić, że publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Cieszyn zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie określonych w statucie przedszkola lub szkoły podstawowej.

§ 2. 1. Ustalić opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad wymiar zajęć określony w §1.

2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust. 1:

1) częściowo o 50% - za każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego z rodziny posiadającej Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny;
2) całkowicie - każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr VII/59/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego