W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr VII/59/11

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn
zmieniona przez XIV/138/11,XL/420/14,XIV/109/15,XXVIII/274/16
status uchwały uchylona
Uwagi §4 Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXV/233/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Cieszyn przedszkoli publicznych.

Uchylona UCHWAŁĄ NR XLV/475/18 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat

Uchwała Nr VII/59/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 14 kwietnia 2011 roku


w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia


§ 1


Ustalić realizację bezpłatnego nauczania podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 9.00 do godz. 14.00.


§ 2


Za świadczenia prowadzonych przez Gminę Cieszyn przedszkoli publicznych, przekraczające podstawę programową, o których mowa w § 1, ustalić następujące opłaty dzienne:


1. Za zapewnienie dziecku opieki, nauki oraz wychowania w czasie do 4 godzin dziennie, poza godzinami w których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego:


1) 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad podstawę programową,


2) 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad podstawę programową, opłata ulgowa dla mieszkańców Cieszyna,


3) 1,50 za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad podstawę programową opłata ulgowa dla mieszkańców Cieszyna, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:


a) - uprawnienie do pomocy socjalnej wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
b) - trudna sytuacja materialna,
c) - posiadanie powyżej dwojga dzieci w przedszkolu,
d) - posiadanie niepełnosprawnego dziecka w przedszkolu.


2. Opłata ulgowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3 jest przyznawana na okres sześciu miesięcy na udokumentowany wniosek rodziców lub opiekunów.


3. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkoli oraz wnoszenie opłat określi umowa zawarta z dyrektorem przedszkola.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.


§ 4


Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXV/233/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Cieszyn przedszkoli publicznych.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku

 

Załączniki

Powiadom znajomego