Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Uchwała nr XLIV/450/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

na podstawie Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 12 § 2, § 11 oraz § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

Uwagi Traci moc uchwała Nr XXIII/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r.

Treść

UCHWAŁA NR XLIV/450/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 12 § 2, § 11 oraz § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Cieszyn na 20 stałych obwodów głosowania oraz ustala się ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Na ustalony podział Gminy Cieszyn na obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Rynek 1 - Ratusz.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij