W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXIV/252/12

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zmieniona przez XXVI/256/12,XXXVI/384/13,XXXVII/391/13,XLI/438/14,XLII/449/14,VII/46/15,XXI/195/16,XXII/202/16,XXV/239/16
status uchwały uchylona
Uwagi 1. uchwała Nr LI/518/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, 2. uchwała Nr XLVI/482/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/518/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania.

Uchylona UCHWAŁA NR XLIV/450/18 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Nr XXIV/252/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 oraz § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Cieszyn na 21 stałych obwodów głosowania oraz ustala się ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2.

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Rynek 1 – Ratusz.

§ 6.

Tracą moc:

1. uchwała Nr LI/518/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania,

2. uchwała Nr XLVI/482/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/518/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Powiadom znajomego