W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

ORG.271.31.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Cieszyn
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy ORG.271.31.2022
Zamawiający Gmina Cieszyn - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie
Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod rygorem odrzucenia
unieważnienie

ORG.271.31.2022.                                       Cieszyn, dnia 16 grudnia 2022 r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Cieszyn.’’

 

dotyczy: postępowania Nr ORG.271.31.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Cieszyn” 
 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, którego przedmiotem jest ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Cieszyn” Zamawiający w dniu 16 grudnia 2022 r. unieważnił niniejsze postępowanie.

 

1.      Uzasadnienie faktyczne: W dniu 6 grudnia 2022 r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, którego przedmiotem jest ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Cieszyn”. Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego (bip.um.cieszyn.pl). Termin składania ofert upłynął 14 grudnia 2022 r. o godz. 10:00:00. Do upływu tego terminu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) tj.: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli  nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

Renata Gandzel

Załączniki

Powiadom znajomego