W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zasiłek szkolny

Miejsce załatwienia sprawy:

Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
ul. Ratuszowa 1
43–400 Cieszyn
tel. 033 479 43 31
pok. nr 103, I piętro

Termin złożenia wniosku:
do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

1) Złożony w terminie  wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w wersji papierowej w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie lub poprzez platformę ePuap na adres skrytki:  /ZOJO_Cieszyn/SkrytkaESP,


2) Do składanego wniosku, o którym mowa z pkt 1, wnioskodawca dołącza kopie dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Forma załatwienia:
Pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego przyznawana jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek rodzina/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia/dyrektora szkoły. 

Kwota świadczenia:
Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

Termin załatwienia:
Decyzja do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku–Białej (3 Maja 1, 43–300 Bielsko–Biała), które należy wnieść za pośrednictwem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) Uchwała Nr XXXV/354/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy

1) pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Cieszyna:

a) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. Roku życia,

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2) zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

3) zasiłek szkolny może być udzielane uczniom w formie:

a) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Załączniki

Powiadom znajomego