W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO" informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie z reprezentacją w osobie Dyrektora Pawła Szajora.
Z administratorem możesz skontaktować się listownie na adres: Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn, poprzez e-mail: sekretariat@cuw.cieszyn.pl lub telefon: 33 479 43 31.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym możesz się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@cuw.cieszyn.pl lub telefon: 33 479 43 34.
Z inspektorem możesz się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych – przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Ciebie pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu na podstawie:

1) wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i sprawowania władzy publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
3) wykonywania umów na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4) przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu wyżej wymienionych praw należy się zwrócić do Administratora. Jednakże należy zauważyć, że na wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi nie wszystkie z praw, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest więc od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przepisami prawa w celu załatwiania spraw w ramach realizowanych zadań przez Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
mgr Paweł Szajor

Powiadom znajomego