W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


Opis usługi

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych na terenie miasta Cieszyna odbywa się na wniosek inwestora lub projektanta. Wniosek można złożyć za pomocą e-usługi w Geoportalu Miasta Cieszyna lub tradycyjnie w formie papierowej.

W celu złożenia wniosku przez e-usługi należy:

 1. Wejść na stronę Geoportalu Miasta Cieszyna (https://miastocieszyn.geoportal2.pl).
 2. W lewej części okna, w bocznym panelu wybrać Portale w trybie publicznym.
 3. Następnie w kaflu Wnioski o koordynacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu wybrać PRZEJDŹ DO E-USŁUGI lub INSTRUKCJA OBSŁUGI.
 4. W oknie do logowania przy pierwszym logowaniu należy założyć nowe konto (Załóż konto). Jedno konto umożliwia korzystanie z innych e-usług.
 5. Użytkownik po zalogowaniu się do modułu obsługi klienta ma możliwość złożenia Wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną (przycisk Wnioski narady ZUD).
 6. Wraz ze złożonym wnioskiem o skoordynowanie należy przesłać:
  • Propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, podpisaną elektronicznie przez uprawnionego projektanta, potwierdzoną za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych (pliku w formacie PDF).
  • Przebieg projektowanej sieci (plik w formacie DXF).
 7. Wniosek zostaje automatycznie zarejestrowany.
 8. Po sprawdzeniu przez pracownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK), czy wniosek zawiera poprawne załączniki, generowany jest Dokument Obliczenia Opłaty.
 9. Po uiszczeniu przez użytkownika opłaty (płatność PayU lub Paybynet), pracownik ODGiK ustala termin narady koordynacyjnej.
 10. Informacje o realizacji wniosków można uzyskać po zalogowaniu się do swojego konta.
 11. Z przeprowadzonej narady koordynacyjnej zostaje wygenerowany protokół, a na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem narady koordynacyjnej, zamieszcza się adnotację, o której mowa w art. 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wymagane dokumenty

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (wygenerowany przez e-usługę lub w formie papierowej) wraz z określonymi w nim załącznikami:

 • Propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzoną na aktualnej mapie do celów projektowych, wykonanej w obowiązującym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH i poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego projektanta (plik w formacie PDF).
 • Dane numeryczne opisujące przebieg projektowanych sieci uzbrojenia  terenu (plik w formacie DXF).

Czas realizacji usługi

Zgodnie z art. 28b ust. 5 i 5a Ustawy 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz .U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.


Dodatkowe informacje

 • Uzgodnieniu nie podlega sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych.
 • Uzgodnieniu nie podlega sytuowanie obiektów budowlanych nie będących siecią uzbrojenia terenu lub przyłączami. 

Załączniki

Powiadom znajomego