W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Inicjatywy infrastrukturalne

Rozpatrywanie wniosków o realizację zadania w ramach lokalnych inicjatyw infrastrukturalnych osób prawnych i przedsiębiorców

Podstawa prawna

Uchwała nr XXVII/313/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia programu lokalnych inicjatyw infrastrukturalnych

Opis

 1. Z wnioskiem o realizację zadania w ramach lokalnej inicjatywy infrastrukturalnej mogą wystąpić wszystkie osoby zainteresowane budową, przebudową lub remontem dróg, placów i mostów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność Gminy Cieszyn.
 2. Inicjatorami mogą być osoby prawne oraz przedsiębiorcy nie mający osobowości prawnej, zainteresowani realizacją inicjatywy.
 3. Lokalna inicjatywa infrastrukturalna polega na realizacji przez Gminę Cieszyn zadania przy zapewnionym wkładzie własnym inicjatorów. Wkład własny inicjatorów może zostać zapewniony poprzez wniesienie wkładu finansowego, wkładu rzeczowego lub wkładu w postaci pracy społecznej.
 4. Minimalny poziom wkładu własnego inicjatorów wynosi:
  1. 15% na budowę, przebudowę lub remont dróg, placów i mostów wraz z kanalizacją opadową,
  2. 30% na budowę, przebudowę lub remont oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg, placów i mostów,
  3. 5% na budowę, przebudowę lub remont sieci kanalizacji sanitarnej,
  4. 15% na budowę sieci wodociągowej.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek zawierający niezbędne informacje. Formularz wniosku do pobrania poniżej.
 2. Mapka zawierająca szkic określający zakres zadania i jego lokalizację.
 3. Koncepcja zabudowy terenu zgodna z planowanymi przez Inicjatora robotami budowlanymi wraz z zaznaczeniem zakresu będącego przedmiotem inicjatywy
 4. W przypadku realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego - dokumenty potwierdzające ilość nowych mieszkań, które zostaną oddane do użytku w ramach realizowanego budownictwa mieszkaniowego (np. pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy).

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z kompletem załączników można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), hol wejściowy lub przesłać drogą pocztową na adres: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski o realizację zadania publicznego można składać przez okres całego roku, jednak tylko złożone w terminie do dnia 15 września każdego roku będą rozpatrywane do realizacji w kolejnym roku budżetowym.
 2. W przypadku wyboru przez Burmistrz Miasta zadania do realizacji, zadanie jest ujmowane w projekcie budżetu Cieszyna.
 3. Po uchwaleniu przez Radę Miejską Cieszyna budżetu, w którym ujęte jest zadanie będące inicjatywą lokalną, zawierana jest umowa pomiędzy Gminą Cieszyn a inicjatorami w sprawie realizacji lokalnej inicjatywy infrastrukturalnej.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Inne informacje

 1. Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Referat Strategii, Rynek 1 (Ratusz), pok. 113, I piętro, tel. 33 479 42 59.
 2. Po zrealizowaniu inwestycji w ramach lokalnej inicjatywy infrastrukturalnej, Burmistrz Miasta Cieszyna może naliczyć, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzeniem warunków do korzystania z wybudowanej drogi (w zależności od zakresu zrealizowanej inwestycji). Opłatę adiacencką wnoszą właściciele nieruchomości.
 3. Wysokość opłaty adiacenckiej pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela nieruchomości na rzecz budowy urządzeń infrastruktury technicznej (udział w kosztach inicjatywy lokalnej).
 4. Postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w którym można uzyskać szczegółowe informacje.

Przykład wniosku

 1. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz) w Biurze Podawczym (hol wejściowy) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (pok. 113, I piętro).
 2. Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane