W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 października 2023 roku do dnia 17 listopada 2023 roku

OR-I.0057.10.2023

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 16 października 2023 roku
do dnia 17 listopada 2023 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący:
  1. lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Śrutarskiej 29 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 6848/33475 części (Zarządzenie Nr 0050.583.2023 z dnia 16 października 2023 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Tomanka 5 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 1/18 części (Zarządzenie Nr 0050.584.2023 z dnia 16 października 2023 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 5 położny w budynku przy ul. Stary Targ 2 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 7161/88267 części (Zarządzenie Nr 0050.640.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku),
 2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy:
  1. lokal mieszkalny nr 25 położony na IV piętrze budynku, składający się z przedpokoju, pokoju, kuchni, łazienki o łącznej pow. 32,82 m2, piwnicy o pow. 2,69 m2 wraz z udziałem do działki nr 2/22 obr. 48 o pow. 4893 m2 w 3551/312144 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.585.2023 z dnia 16 października 2023 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 29 położony na parterze budynku, składający się z przedpokoju, pokoju, kuchni, łazienki o łącznej pow. 29,60 m2, piwnicy o pow. 2,91 m2 wraz z udziałem do działki nr 2/22 obr. 48 o pow. 4893 m2 w 3251/312144 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.588.2023 z dnia 16 października 2023 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 18 położony na II piętrze budynku, składający się z przedpokoju, pokoju, łazienki oraz kuchni o łącznej pow. 31,00 m2 i piwnicy o pow. 8,40 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/71 obr. 52 o pow. 355 nr w 3940/91728 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.591.2023 z dnia 23 października 2023 roku),
  4. lokal mieszkalny nr 7 położony na II piętrze budynku, składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki o łącznej pow. 56,82 m2 i piwnicy o pow. 9,63 m2 wraz z udziałem do działki nr 60 obr. 42 o pow. 653 m2 w 6645/88513 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.603.2023 z dnia 30 października 2023 roku),
  5. lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC oraz pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. 38,10 m2 wraz z udziałem do działki nr 92 obr. 42 o pow. 330 m2 w 3810/89696 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.604.2023 z dnia 30 października 2023 roku),
  6. lokal mieszkalny nr 8 położony na II piętrze budynku, składający się z przedpokoju, pokoju, łazienki oraz kuchni o łącznej pow. 29,53 m2 wraz z udziałem do działki nr 2/22 obr. 48 o pow. 4893 m2 w 3357/312144 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.611.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku).
 3. Ustanowiono na rzecz:
  1. Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Mostowej 2 służebność przesyłu, biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn, położoną w Cieszynie przy ul. Kiedronia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/3 obr. 42 (pas służebny o szerokości 2,30 m i 2,20 m, długości 29 m i 15 m, pow. 99,7 m2). Służebność przesyłu została ustanowiona na czas nieoznaczony. Ustanowienie służebności, nastąpiło za wynagrodzeniem w kwocie 99,70 m2 x 60,00 zł = 7357,86 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.589.2023 z dnia 23 października 2023 roku),
  2. TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu biegnącą po nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn położonych w Cieszynie w rejonie ul. Katowickiej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 254/5 obr. 69, nr 72/1, 7/19, 7/11 i 7/10 obr. 20, nr 71/3 obr. 20, nr 7/21 obr. 20 (pas służebny o szerokości 1 m, długości 315 m, pow. 315 m2). Służebność przesyłu została ustanowiona na czas nieoznaczony. Ustanowienie służebności nastąpiło za wynagrodzeniem w kwocie 3150,00 zł netto + 724,50 zł (23% podatku VAT) = 3874,50 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.605.2023 z dnia 30 października 2023 roku),
  3. TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie przy ul. Gospodarskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/5 obr. 75 (pas służebny o szerokości 1 m, długości 20,5 m, pow. 20,5 m2). Służebność przesyłu została ustanowiona na czas nieoznaczony. Ustanowienie służebności nastąpiło za wynagrodzeniem w kwocie 504,30 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.606.2023 z dnia 30 października 2023 roku).
 4. Wyrażono zgodę Automobilklubowi Cieszyńskiemu na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 14/1 obr. 55 oraz 9/2 i 9/6 obr. 61 stanowiących własność Gminy Cieszyn na cele związane z organizacją 47 edycji Rajdu Cieszyńskiej Barbórki (Zarządzenie Nr 0050.590.2023 z dnia 23 października 2023 roku).
 5. Wniesiono jako aport do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie mienie o wartości 223408,05 zł obejmując po wpłaceniu dodatkowej kwoty w wysokości 591,95 zł przy przyjęciu wartości jednego udziału 1000,00 zł - 224 udziały (Zarządzenie Nr 0050.599.2023 z dnia 30 października 2023 roku).
 6. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony - do lat 3, w drodze bezprzetargowej, a obejmujący część nieruchomości położonej przy ul. K. Miarki w Cieszynie, oznaczonej jako działka nr 74/11 obr. 44, o powierzchni 19 m2 (Zarządzenie Nr 0050.600.2023 z dnia 30 października 2023 roku).
 7. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 371,50 m2 znajdującego się na I piętrze w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie Klubowi Sportowemu "Cieszyn" ul. Popiołka 13/2, 43-400 Cieszyn NIP 5482641101, REGON 241888770 z przeznaczeniem na działalność statutową Klubu Sportowego "Cieszyn". Ustalono czynsz miesięczny za 1 m2 powierzchni - 2,59 zł netto + VAT. Stawka czynszu podlega rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (Zarządzenie Nr 0050.602.2023 z dnia 30 października 2023 roku).
 8. Ogłoszono pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu FSO Polonez 1.5 CE, Nr rejestracyjny SCI 64. Wyznaczono cenę wywoławczą 15500,00 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.612.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku).
 9. Postanowiono zmienić zarządzenie Nr:
  1. 0050.372.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu (Zarządzenie Nr 0050.619.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku),
  2. 0050.611.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Zarządzenie Nr 0050.639.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku).
 10. Postanowiono nabyć do gminnego zasobu od osoby fizycznej udział do 1/2 części w nieruchomości oznaczonej jako działki o nr 2479/1, 2479/3 o pow. 0,0820 ha, położonej w Krzeszowie w gminie Stryszawa (Zarządzenie Nr 0050.638.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku).
 11. Wyznaczono na terenie działki nr 22/11 obręb 33, położonej w Cieszynie przy ul. Liburnia 28 przed Marketem Kaufland, powierzchnię 100 m2 do prowadzenia sprzedaży choinek w dniach od 7.12.2023 r. do 27.12.2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.641.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku),

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
  1. Opracowanie i wykonanie kompletu 5 aplikacji interaktywnych - gier edukacyjnych pt. "Tramwajowe (i nie tylko) tajemnice Cieszyna" (Zarządzenie Nr 0050.582.2023 z dnia 16 października 2023 roku),
  2. Remont elewacji bastei północnej wraz z wykonaniem drenażu opaskowego (Zarządzenie Nr 0050.601.2023 z dnia 30 października 2023 roku),
  3. Dostawa i uruchomienie rezerwowego zasilania energetycznego dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.623.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku.

III. W zakresie ochrony środowiska:

Wyrażono zgodę na usunięcie:

 1. drzewa (żywotnik zachodni) rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 7/10 obr. 21 przy ul. Katowickiej - teren Cmentarza Komunalnego w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.618.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku),
 2. drzewa (sosna czarna), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowią działka nr 29 obr. 23, położona przy ul. Hażlaskiej 67B w Cieszynie, będące własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.624.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku).

IV. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, Zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.593.2023 z dnia 27 października 2023 roku.
 2. Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 67677,00 zł - 59477,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie świąteczne w w mieście, 7000,00 zł z przeznaczeniem na delegacje krajowe, 1200,00 zł z przeznaczeniem na promocje postów dla potrzeb uchwały krajobrazowej:
   Dochody po zmianach wynoszą 223188636,05 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 267950921,24 zł
   Deficyt 44762285,19 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.594.2023 z dnia 27 października 2023 roku).
  2. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 46902,00 zł - 36902,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy", Teatru im. A. Mickiewicza i Biblioteki Miejskiej, 10000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Targów edukacji i Pracy. Ponadto zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 5000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji na wczesne wspomaganiem rozwoju dzieci z przedszkola Terapeutycznego "Słoneczna Kraina":
   Dochody po zmianach wynoszą 223365710,71 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 268127995,90 zł
   Deficyt 44762285,19 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.631.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku).
 3. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2023, Zarządzenie Nr 0050.24.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.595.2023 z dnia 27 października 2023 roku, Zarządzenie Nr 0050.632.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku).
 4. Rozłożono na raty zaległości z tytułu opłat za dzierżawę gruntu, kary umownej, opłat za bezumowne zajęcie terenu oraz odsetek osoby fizycznej (Zarządzenie nr 0050.607.2023 z dnia 30 października 2023 roku).
 5. Przedłożono Radzie Miejskiej Cieszyna:
  1. projekt uchwały budżetowej miasta Cieszyna na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach wraz z materiałami informacyjnymi celem zaopiniowania (Zarządzenie Nr 0050.620.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku),
  2. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024-2043 z objaśnieniami (Zarządzenie Nr 0050.621.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku).
 6. Przekazano projekt uchwały budżetowej miasta Cieszyna na rok 2024 jednostkom organizacyjnym Gminy i wydziałom Urzędu Miejskiego i zobowiązano je do opracowania projektów planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu budżetu nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.622.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku).
 7. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku dla jednostki: Dom Spokojnej Starości (wydatki bieżące) o kwotę 100000,00 zł w listopadzie 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.630.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Przyznano dotację w wysokości 3000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja transportu na mecze drużyny Talent Sferawent Cieszyn" opisanego w ofercie złożonej w dniu 27 września 2023 r. przez Fundację Talent Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.586.2023 z dnia 16 października 2023 roku).
 2. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą:
  1. "Aktywna Pewność Siebie - Warsztaty samoobrony i crossfitu" zawartego w ofercie złożonej w dniu 9.10.2023 r. przez Fundację FUCCO (Zarządzenie Nr 0050.587.2023 z dnia 16 października 2023 roku),
  2. "Streetworking w Cieszynie" zawartego w ofercie złożonej w dniu 24 października 2023 roku przez Fundację "Najpierw Człowiek" (Zarządzenie nr 0050.616.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku),
  3. "Cieszyński streetworking 2023" zawartego w ofercie, złożonej w dniu 31 października 2023 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" (Zarządzenie Nr 0050.617.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku),
  4. "Cieszyński streetworking 2023" zawartego w ofercie, złożonej w dniu 7 listopada 2023 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" (Zarządzenie Nr 0050.629.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku),
 3. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 31 października 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 14 listopada 2023 rok (Zarządzenie Nr 0050.596.2023 z dnia 30 października 2023 roku),
  2. określenia stawek podatku od środków transportowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 6 listopada 2023 r., a termin zakończenia na dzień 21 listopada 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.608.2023 z dnia 30 października 2023 roku),
  3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 8 listopada 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 22 listopada 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.610.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku),
  4. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 listopada 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 28 listopada 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.625.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku),
  5. zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 listopada 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 28 listopada 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.627.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku),
  6. ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i mieszkaniach wspomaganych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 listopada 2023 r., a termin zakończenia na dzień 29 listopada 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.633.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku),
  7. ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 listopada 2023 r., a termin zakończenia na dzień 29 listopada 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.636.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku),
  8. zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 listopada 2023 r., a termin zakończenia na dzień 30 listopada 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.642.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku).
 4. Określano procedurę przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn zawartą w regulaminie (Zarządzenie Nr 0050.613.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku).
 5. Ogłoszono listę kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie (Zarządzenie 0050.614.2023 dnia 6 listopada 2023 r.).
 6. Zmieniono załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.613.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.644.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na LVII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 27 października 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.592.2023 z dnia 27 października 2023 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu listopadzie 2023 roku projekty uchwał i materiały:
  1. wystąpienie przedstawiciela Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o. - informacja na temat działalności spółki,
  2. uchwała w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+,
  3. uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
  4. uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna,
  5. uchwała w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w latach 2023-2024 na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych (cięciach) drzew - pomników przyrody,
  6. uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie,
  7. uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i mieszkaniach wspomaganych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie,
  8. uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Gminy Cieszyn - ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom "Senior+" oraz połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  9. uchwała w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn,
  10. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
  11. uchwała w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Cieszyna do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
  12. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/568/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
  13. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości,
  14. uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu.

VII. W zakresie oświaty:

Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.479.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. wraz ze wzorem aneksu do deklaracji przedszkolnej w ten sposób, że wprowadzono wzór aneksu nr 2 do deklaracji przedszkolnej (Zarządzenie Nr 0050.598.2023 z dnia 30 października 2023 roku).

VIII. W pozostałych sprawach:

 1. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 31 października 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 14 listopada 2023 rok (Zarządzenie Nr 0050.597.2023 z dnia 30 października 2023 roku),
  2. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 listopada 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 28 listopada 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.626.203 z dnia 13 listopada 2023 roku),
  3. zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 listopada 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 28 listopada 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.628.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku),
  4. ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i mieszkaniach wspomaganych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 listopada 2023 r., a termin zakończenia na dzień 29 listopada 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.634.2023 z dnia 13 listopada 2023 roku),
  5. utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Gminy Cieszyn - ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom "Senior+" oraz połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 listopada 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 29 listopada 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.635.2023 z dna 15 listopada 2023 roku),
  6. ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 listopada 2023 r., a termin zakończenia na dzień 29 listopada 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.637.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku),
  7. zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16 listopada 2023 r., a termin zakończenia na dzień 30 listopada 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.643.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku).
 2. Zmieniono Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.609.2023 z dnia 31 października 203 roku, Zarządzenie Nr 0050.645.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku).
 3. Stwierdzono przejęcie na własność przez Gminę Cieszyn z mocy ustawy, w trybie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, samochodu osobowego marki Fiat Seicento, rok produkcji 1999, nr rej. SCI 2408A. Pojazd ze względu na jego stan przeznaczono do złomowania (Zarządzenie Nr 0050.615.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku).
 4. W związku z obowiązkiem zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, osobom lub jej przedstawicielom ustawowym, wprowadzono "Wniosek o zapewnienie dostępności" (Zarządzenie Nr 0050.646.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku).

Cieszyn, dnia 22 listopada 2023 roku

  I Z-ca Burmistrza Miasta
   
  Krzysztof Kasztura

Załączniki

Powiadom znajomego