W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.645.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.797.2018,
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.645.2023
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia - Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

1) w § 8 pkt 1) w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego",

2) w § 18 pkt 15 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (symbol: BBZK),",

3) w § 19 pkt 9 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,",

4) w § 28 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

1. Zakres działania:

 1. prowadzenie spraw oraz wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość w Systemach Rejestrów Państwowych - Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO),
 2. prowadzenie spraw i wydawanie zaświadczeń i informacji z zakresu ewidencji ludności w Systemach Rejestrów Państwowych - PESEL,
 3. prowadzenie spraw w Systemach Rejestrów Państwowych z zakresu Rejestru Danych Kontaktowych (RDK),
 4. prowadzenie oraz aktualizacja centralnego rejestru wyborców gminy w Systemach Rejestrów Państwowych (CRW),
 5. prowadzenie spraw w zakresie zastrzeżenia numeru pesel w Systemach Rejestrów Państwowych,
 6. prowadzenie rejestru mieszkańców w aplikacji "SELWIN", w tym: rejestru dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rejestru mieszkańców na potrzeby rozliczenia podatków dla Urzędu Skarbowego, rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej, rejestru osób zmarłych przekazywany do Zakładu Budynków Miejskich,
 7. prowadzenie Biura Dokumentów Niejawnych,
 8. prowadzenie spraw oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny w systemie teleinformatycznym "Karta Dużej Rodziny",
 9. prowadzenie spraw oraz wydawanie Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny,
 10. prowadzenie spraw w zakresie wydawania Karty Seniora,
 11. wydawanie decyzji w sprawach z zakresu:
  1. ewidencji ludności,
  2. dowodów osobistych,
  3. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  4. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  5. dostępu do informacji publicznej,
  6. Karty Dużej Rodziny,
  7. Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny,
  8. imprez masowych,
 12. prowadzenie rejestrów w systemie eDokument,
 13. przekazywanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 14. wykonywanie czynności związanych z Centralną Ewidencją i Informacją Działalności Gospodarczej oraz formularzami zgłoszeniowymi osób ubezpieczonych i członków rodzin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 15. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nadzorowanie terminowego uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dot. obrotu napojami alkoholowymi,
 16. określanie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,
 17. wnioskowanie o ustalanie miejsc przeznaczonych dla prowadzenia działalności handlowej,
 18. współpraca z wydziałami Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Cieszyna,
 19. wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 20. prowadzenie wykazu podmiotów podległych Burmistrzowi Miasta, w których może być wykonywana przez skazanych nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne,
 21. wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych i referendów na terenie gminy Cieszyn,
 22. realizacja zadań związanych z wsparciem finansowym gminy na potrzeby funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Naczelnik Wydziału - symbol SO.1,
 2. Stanowisko ds. ewidencji ludności - symbol SO.2,
 3. Stanowisko ds. dowodów osobistych - symbol SO.3,
 4. Stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności - symbol SO.4,
 5. Stanowisko ds. działalności gospodarczej - symbol SO.5,
 6. Stanowisko ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej - symbol SO.6,

3. Zasady zastępstw:

 1. Naczelnika Wydziału (SO.1) zastępuje stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności (SO.4),
 2. Stanowisko ds. ewidencji ludności (SO.2) i stanowisko ds. dowodów osobistych (SO.3) zastępuje stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności (SO.4),
 3. Stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności (SO.4), zastępuje stanowisko ds. dowodów osobistych (SO.3) i stanowisko ds. ewidencji ludności (SO.2),
 4. Stanowisko ds. działalności gospodarczej (SO.5) jest zastępowane przez stanowisko ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej (SO.6),
 5. Stanowisko ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej (SO.6) w zakresie działalności gospodarczej jest zastępowane przez stanowisko ds. działalności gospodarczej (SO.5).

5) w § 30:

 1. w ust. 1:
  1. w pkt 15 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: prowadzenie promocji gospodarczej i inwestycji miasta Cieszyna, w tym współpraca z Biurem Spraw Społecznych przy przygotowywaniu ofert inwestycyjnych i materiałów związanych z promocją gospodarczą i promocji przedsiębiorczości,",
  2. w pkt 16 wykreślam słowa: "serwisach sms-owych",
  3. w pkt 17 wykreślam słowa: "oraz w serwisach sms-owych",
  4. w pkt 19 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "prowadzenie stron internetowych miasta i administrowanie nimi,",
  5. wykreślam pkt 28,
 2. w ust. 2:
  1. w pkt 5 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowisko ds. promocji i mediów internetowych - symbol KPM.5,",
  2. w pkt 6 w miejsc dotychczasowej treści wpisuję nową treść: "Stanowisko ds. promocji - symbol KPM.6,",
 3. w ust. 3:
  1. w pkt 2 wykreślam słowa "i obsługi inwestora",
  2. wykreślam pkt 3,
  3. w pkt 4 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść: " Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych (KPM.4) i stanowisko ds. promocji i mediów internetowych (KPM.5) zastępują się wzajemnie,",
  4. w pkt 5 wykreślam słowa: "i obsługi inwestora",

6) w § 34 w miejsce dotychczasowej treści wpisuję nową treść:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1. Zakres działania:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw:

 1. planowanie i realizacja działalności z zakresu obrony cywilnej,
 2. inicjowanie prac planistycznych i aktualizacja planów z zakresu obrony cywilnej,
 3. opracowanie i wdrażanie rocznego planu działania i szkolenia oraz kontroli w zakresie obrony cywilnej,
 4. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
 5. prowadzenie i aktualizowanie programu ARCUS 2015 Baza danych sił i środków województwa śląskiego,
 6. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem terenowych, zakładowych formacji obrony cywilnej, urządzeń specjalnych i magazynów obrony cywilnej,
 7. wykonywanie zadań związanych z planowaniem operacyjnym oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych,
 8. organizowanie i przeprowadzanie na terenie Miasta tzw. "akcji kurierskiej",
 9. wykonywanie zadań na potrzeby wojsk sojuszniczych,
 10. prowadzenie spraw z zakresu rejestracji przedpoborowych oraz kwalifikacji wojskowej,
 11. prowadzenie postępowań w sprawie nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych,
 12. opracowanie i aktualizowanie planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 13. opracowanie i aktualizowanie planu organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta,
 14. opracowanie i aktualizowanie Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Cieszyna,
 15. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem kartami przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,
 16. nadzór nad utrzymaniem bazy magazynowej w instytucjach, podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych, w tym zaopatrzenie w sprzęt i środki obrony cywilnej,
 17. nadzór i prowadzenie ewidencji budowli ochronnych i urządzeń specjalnych znajdujących się na terenie gminy,

zadania własne wynikające z ustaw:

- o zarządzaniu kryzysowym:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń, w tym wydawanie decyzji o zakazie zgromadzeń,
 2. wykonywanie zadań bieżących i planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 3. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy
 4. nadzór nad aktualnością gminnego planu zarządzania kryzysowego, ewakuacji ludności II stopnia, operacyjnego planu ochrony przed powodzią, akcji jodowej,
 5. monitorowanie i ocena zagrożeń oraz prognozowanie rozwoju sytuacji na terenie gminy wspólnie ze służbami ratowniczymi,
 6. współdziałanie w zakresie reagowania oraz usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, podmiotami realizującymi monitoring środowiska, podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 7. organizowanie i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 8. organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej,
 9. alarmowanie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 10. w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia działań informacyjnych i dokumentacyjnych,
 11. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 12. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

- o ochronie przeciwpożarowej:

 1. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy,
 2. współpraca z Zarządem Miejskim OSP oraz Komendą Powiatową PSP,

- o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

 1. weryfikacja dokumentacji składanej przez członków OSP ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego,
 2. dokonywanie, we współpracy z uprawnionymi jednostkami na terenie gminy analizy zagrożeń na obszar wodnych;
 3. prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenów oraz informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób,

- o bezpieczeństwie przestrzeni powietrznej:

 1. wydawanie zgód na wykonywanie operacji lotniczych nad terenem miasta

2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1. Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - symbol BBZK.1,
 2. Stanowisko ds. ochotniczych straży pożarnych, finansów i ochrony ludności- symbol BBZK.2,
 3. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności - symbol BBZK.3.

3. Zasady zastępstw:

 1. Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BBZK.1) i stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (BBZK.3) zastępują się wzajemnie,
 2. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (BBZK.3) i stanowisko ds. ochotniczych straży pożarnych, finansów i ochrony ludności (BBZK.2) zastępują się wzajemnie.

7) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego stanowiącego graficzny układ struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzam nowy - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 roku.

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

Regulaminorganizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego