W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 października 2022 roku do dnia 10 listopada 2022 roku

OR-I.0057.10.2022

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 18 października 2022 roku
do dnia 10 listopada 2022 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Przekazano Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie w zarządzanie i utrzymanie bezpieczną nawierzchnię pod siłownię terenową, zlokalizowaną na działce nr 22/20 obręb 18 w Cieszynie - wykonaną w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 pn. "Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka, na terenie osiedla Bobrek-Zachód w Cieszynie" oraz bezpieczną nawierzchnię placu zabaw przy ul. Dyboskiego na terenie osiedla Bobrek-Zachód w Cieszynie zlokalizowaną na działce nr 22/20 obręb 18 w Cieszynie - wykonaną w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 pn. "Plac zabaw przy ulicy Dyboskiego na terenie osiedla "Bobrek-Zachód w Cieszynie" (Zarządzenie Nr 0050.521.2022 z dnia 19 października 2022 roku).
 2. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku przy Pl. Wolności 4 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 2909/63910 części (Zarządzenie Nr 0050.532.2022 z dnia 24 października 2022 roku).
 3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom:
  1. lokal mieszkalny nr 6 położony na II piętrze budynku, składający się z dwóch przedpokoi, pomieszczenia gospodarczego, dwóch łazienek, kuchni, pięciu pokoi, ustępu o łącznej pow. 115,61 m2 i dwóch piwnic o łącznej pow. 17,30 m2 wraz z udziałem do działki nr 16 obr. 43 o pow. 315 m2 w 13291/115013 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% od ceny sprzedaży za powierzchnię 61,49 m2 i 70% od ceny sprzedaży za powierzchnię 54,12 m2 (Zarządzenie Nr 0050.535.2022 z dnia 24 października 2022 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 24 położony na III piętrze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o pow. 62,28 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/32 obr. 52 o pow. 533 m2 w 6228/159600 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.548.2022 z dnia 31 października 2022 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 39 położony na I piętrze budynku, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 32,27 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/10 obr. 52 o pow. 584 m2 w 3227/169501 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.549.2022 z dnia 31 października 2022 roku),
  4. lokal mieszkalny nr 17 położony na II piętrze budynku, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 36,30 m2 i piwnicy o pow. 6,90 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/79 obr. 52 o pow. 1180 m2 w 4320/95316 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.550.2022 z dnia 31 października 2022 roku),
  5. lokal mieszkalny nr 9 położony na II piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 48,07 m2 i piwnicy o pow. 10,50 m2 wraz z udziałem do działki nr 2/5 obr. 57 o pow. 373 m2 w 5857/97841 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.561.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku),
  6. lokal mieszkalny nr 15 położony na III piętrze budynku, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 40,04 m2 oraz piwnicy i spiżarki o łącznej pow. 5,57 m2 wraz z udziałem do działki nr 82 obr. 45 o pow. 512 m2 w 4561/112245 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.563.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku),
  7. lokal mieszkalny nr 10 położony na parterze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 45,60 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/34 obr. 52 o pow. 357 m2 w 1/18 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.564.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku).
 4. Zwrócono się do Starosty Cieszyńskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z wnioskiem o przekazanie w drodze darowizny z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminie Cieszyn działki nr 43/3 obr. 73 o łącznej pow. 0,4140 ha, położonej na terenie miasta Cieszyna z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącej drogi ogólnodostępnej (Zarządzenie Nr 0050.539.2022 z dnia 26 października 2022 roku).
 5. Ogłoszono ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie:
  1. przy ul. gen. Józefa Hallera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha (Zarządzenie Nr 0050.551.2022 z dnia 31 października 2022 roku),
  2. w rejonie ul. Stawowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/3 obr. 35 o pow. 0,0054 ha (Zarządzenie Nr 0050.552.2022 z dnia 31 października 2022 roku).
 6. Zmieniono zarządzenie nr:
  1. 0050.54.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w wieczyste użytkowanie Gminie Cieszyn na potrzeby inwestycji innych niż infrastruktura technicznego uzbrojenia terenu (Zarządzenie Nr 0050.555.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku).
  2. 0050.527.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 sierpnia 2019 w sprawie wprowadzenia ryczałtowych stawek opłat za służebność przesyłu oraz służebność gruntową ustanawianych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Cieszyn bądź których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.556.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku),
  3. 0050.404.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z 10 czerwca 2019 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu (Zarządzenie Nr 0050.557.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku)

II. W zakresie zamówień publicznych:

Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa windy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Zarządzenie Nr 0050.534.2022 z dnia 24 października 2022 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  Dochody po zmianach wynoszą 226.089.645,44 zł
  Wydatki po zmianach wynoszą 269.080.793,53 zł
  Deficyt 42.991.148,09 zł
  (Zarządzenie Nr 0050.522.2022 z dnia 19 października 2022 roku).
 2. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego i zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.523.2022 z dnia 19 października 2022 roku, Zarządzenie Nr 0050.560.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku).
 3. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.544.2022 z dnia 27 października 2022 roku).
 4. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu Miasta w 2022 roku dla Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 250.000,00 zł w październiku 2022 roku i o kwotę 250.000,00 zł w listopadzie 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.545.2022 z dnia 28 października 2022 roku).
 5. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na usuniecie awarii sieci wodociągowej na terenie kempingu przy Al. Jana Łyska 14 (20000,00 zł) i dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca im. Janiny Marcinkowej (38000,00 zł). Ponadto zmniejszono o kwotę 83.000,00 zł rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Punktum Montessori (70000,00 zł) i na zakup nowej zmywarko-wyparzarki oraz pokrycie kosztów czynszu w Przedszkolu nr 18 (13000,00 zł),
   Dochody po zmianach wynoszą 228.508.623,10 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 272.572.713,66 zł
   Deficyt 44.064.090,56 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.546.2022 z dnia 28 października 2022 roku)
  2. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 4920,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki nadzwyczajnej na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej związanej z działalnością grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2022,
   Dochody po zmianach wynoszą 228.579.287,10 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 272.643.377,66 zł
   Deficyt 44.064.090,56 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.559.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku).
 6. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2022, zarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocowego i zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.547.2022 z dnia 28 października 2022 roku).

IV. W zakresie ochrony środowiska:

Wyrażono zgodę na usunięcie:

  1. drzew (świerk pospolity i modrzew europejski), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowią: działka nr 66/4 obr. 70 przy ul. Kątowej oraz działka nr 3/250 obr. 69 przy ul. Wrzosów, będących własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.553.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku),
  2. drzewa (świerk pospolity), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 76/2 obr. 38 przy ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, zobowiązując Dyrektor MZD do opracowania projektu planu nasadzeń zastępczych i ich wykonania w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.554.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku),
  3. drzewa (świerk pospolity), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 8/101 obr. 52 przy ul. Tysiąclecia 6, będącej własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tysiąclecia 6, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.558.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku),
 1. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.155.2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.566.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku.

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022-2030. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 19.10.2022 r., a termin zakończenia na dzień 9.11.2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.524.2022 z dnia 19 października 2022 roku),
  2. Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna, przyjętych uchwałą nr XXVII/172/99 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 19.10.2022 r., a termin zakończenia na dzień 9.11.2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.527.2022 z dnia 19 października 2022 roku),
  3. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 24 października 2022 r., a termin zakończenia na dzień 8 listopada 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.528.2022 z dnia 19 października 2022 roku),
  4. określenia stawek podatku od środków transportowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 2 listopada 2022 r., a termin zakończenia na dzień 16 listopada 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.540.2022 z dnia 26 października 2022 roku),
  5. zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 3 listopada 2022 r., a termin zakończenia na dzień 17 listopada 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.542.2022 z dnia 26 października 2022 roku),
  6. zmiany uchwały Nr XXXII/310/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.570.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku),
  7. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.572.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku),
  8. zmiany uchwały Nr XLVII/499/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku (Zarządzenie nr 0050.574.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku),
  9. zmiany uchwały NR XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.576.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku),
  10. zmiany Uchwały Nr XXXII/309/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.578.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku).
 2. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Uroczysty start i ceremonia mety 46 Rajdu Cieszyńska Barbórka" zawartego w ofercie złożonej w dniu 18.10.2022 r. przez Automobilklub Cieszyński (Zarządzenie nr 0050.531.2022 z dnia 24 października 2022 roku).
 3. Przyznano dotację w wysokości 5500,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Uroczysty start i ceremonia mety 46 Rajdu Cieszyńska Barbórka" opisanego w ofercie złożonej w dniu 18 października 2022 r. przez Automobilklub Cieszyński (Zarządzenie Nr 0050.568.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu listopadzie 2022 roku projekty uchwał i materiały:
  1. uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  2. uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022-2030,
  3. uchwała w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna, przyjętych uchwałą nr XXVII/172/99 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna,
  4. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn,
  5. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dwóch umów najmu na czas oznaczony 10 lat (dz. 37 obr. 45 w rejonie Pl. Kościelnego),
  6. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/309/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn,
  7. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/310/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  8. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  9. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/499/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn,
  10. uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych,
  11. uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
  12. uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
 2. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na XLVI sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 27 października 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.543.2022 z dnia 27 października 2022 roku).

VII. W zakresie sportu:

Wprowadzono regulamin imprezy sportowej pn. "VII Bieg Cieszyńska Godzinówka dla Niepodległej", która odbędzie się w dniu 13.11.2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.530.2022 z dnia 20 października 2022 roku).

VIII. W zakresie oświaty:

 1. Wyznaczono do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 18 w Cieszynie w czasie jego nieobecności nauczyciela tego Przedszkola Panią Marcelinę Parchańską (Zarządzenie Nr 0050.533.2022 z dnia 24 października 2022 roku).
 2. Zatwierdzono Regulamin sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi (Zarządzenie Nr 0050.536.2022 z dnia 24 października 2022 roku).
 3. Powołano zespół do spraw nadzoru w celu dokonywania czynności nadzorczych nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie gminy Cieszyn w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania do Gminy sprawozdań, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w związku z otrzymaniem dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Zarządzenie Nr 0050.537.2022 z dnia 24 października 2022 roku).
 4. Wprowadzono zasady dokonywania oceny dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego dla których organem prowadzącym jest Miasto Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.567.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku).

IX. W pozostałych sprawach:

 1. Uregulowano elementy procesu przygotowania i przebiegu na terenie Gminy Cieszyn powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "PROMIEŃ 2022". Ćwiczenie przeprowadzono w dniu 24 października 2022 r. w formie ćwiczenia dwuszczeblowego. Tematem ćwiczenia była realizacja zadań obronnych przez organy administracji samorządowej (Zarządzenie Nr 0050.520.2022 z dnia 19 października 2022 roku).
 2. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022-2030. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 19.10.2022 r., a termin zakończenia na dzień 9.11.2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.525.2022 z dnia 19 października 2022 roku),
  2. Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna, przyjętych uchwałą nr XXVII/172/99 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 19.10.2022 r., a termin zakończenia na dzień 9.11.2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.527.2022 z dnia 19 października 2022 roku),
  3. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 24 października 2022 r., a termin zakończenia na dzień 8 listopada 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.529.2022 z dnia 19 października 2022 roku),
  4. określenia stawek podatku od środków transportowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 2 listopada 2022 r., a termin zakończenia na dzień 16 listopada 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.541.2022 z dnia 26 października 2022 roku),
  5. zmiany uchwały Nr XXXII/310/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.571.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku),
  6. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.573.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku),
  7. zmiany uchwały Nr XLVII/499/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku (Zarządzenie nr 0050.575.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku),
  8. zmiany uchwały NR XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.577.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku),
  9. zmiany Uchwały Nr XXXII/309/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku (Zarządzenie Nr 0050.579.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku).
 3. Uwzględniając wniosek pracownika w sprawie odwołania ze stanowiska, w związku z przejściem na emeryturę, odwołano Pana Andrzeja Łyżbickiego ze stanowiska dyrektora samorządowej instytucji kultury "Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie" z dniem 28 grudnia 2022 roku oraz rozwiązuję z tym dniem stosunek pracy na podstawie porozumienia stron (Zarządzenie Nr 0050.538.2022 z dnia 24 października 2022 roku).
 4. Wyznaczono na terenie działki nr 22/11 obręb 33, położonej w Cieszynie przy ul. Liburnia 28 przed Marketem Kaufland, powierzchnię 100 m2 do prowadzenia sprzedaży choinek w dniach od 06.12.2022 r. do 24.12.2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.562.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku).
 5. Zobowiązano kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn do zapoznania się z zapisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), określenia średniorocznego zużycia energii elektrycznej w latach 2018-2019, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, opracowania i wdrożenia programu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy oraz przekazania Burmistrzowi Miasta Cieszyna opracowanych programów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy wraz ze średniorocznym zużyciem energii elektrycznej w latach 2018-2019, w terminie do 18 listopada 2022 r. (Zarządzenie Nr 0050.565.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku).
 6. Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn, dla rocznika 2010 (Zarządzenie Nr 0050.569.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku).
 7. Wyznaczono na rok 2023 następujące podmioty, na rzecz których skazani skierowani przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, mogą wykonywać karę ograniczenia wolności lub pracę społecznie użyteczną: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie, Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Sportu - Hala Widowiskowo-Sportowa, Dom Spokojnej Starości w Cieszynie i Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.580.2022 z dnia 9 listopada 2022 roku).

Cieszyn, dnia 15 listopada 2022 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego