W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXXII/310/17

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
zmieniona przez XLVII/563/22
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska Cieszyna postanawia
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR XXXII/310/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

1) miejsce zamieszkania kandydata: na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły – liczba punktów 100;
2) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata, przy czym szkoła w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych w latach 2017 i 2018 uwzględni również rodzeństwo kandydata spełniające obowiązek szkolny w dotychczasowych klasach gimnazjów prowadzonych w danej szkole – liczba punktów 50;
3) w obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – liczba punktów 25;
4) miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – liczba punktów 12;
5) miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – liczba punktów 9.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1-5 są odpowiednio:

1) dla kryterium 1 – oświadczenie rodziców/opiekunów kandydata o miejscu zamieszkania;
2) dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/opiekunów kandydata o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata;
3) dla kryterium 3 – oświadczenie rodziców/opiekunów kandydata o miejscu zamieszkania jego wstępnych;
4) dla kryterium 4 – oświadczenie rodziców o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata
5) dla kryterium 5 – oświadczenie rodziców/opiekunów kandydata o miejscu pracy.

§ 3. Kryteria określone w §1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego