Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.404.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu

Treść

Zarządzenie Nr 0050.404.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 czerwca 20119 roku

w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 25 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zrn.)

§1

Postanawiam wprowadzić Procedurę udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Procedura wprowadzona niniejszym zarządzeniem nie dotyczy:

1) nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
2) nieruchomości oddanych w trwały zarząd lub użytkowanych przez gminne jednostki organizacyjne na podstawie innych tytułów prawnych,
3) gruntów zajętych pod drogi (stanowiących użytek dr),
4) nieruchomości będących współwłasnością Gminy Cieszyn i podmiotów trzecich,
5) przypadków, gdy inwestor wystąpi z wnioskiem o ustanowienie służebności polegającej na możliwości lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn lub oddanej w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn wraz z możliwością każdorazowego wejścia w teren celem przeprowadzenia remontu, przebudowy, modernizacji i konserwacji urządzenia (służebność na etapie projektu).

2. W przypadkach, gdy udostępniana nieruchomość jest objęta postępowaniem w sprawie zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli, dopuszcza się odstąpienie od procedury stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia i udostępnienie nieruchomości na podstawie odrębnej umowy.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§4

Procedurę wprowadzoną niniejszym zarządzeniem stosuje się również do spraw wszczętych i nie zakończonych.

§5

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyn nr 0050.52.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

§6

Nadzór nad stosowaniem zasad wprowadzonych niniejszym zarządzeniem powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij