Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 4794 200
fax: (+48) 33 4794 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr Z31/7/2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Dyrektora COK Dom Narodowy

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. wprowadzenia wzorów umów obowiązujących w Cieszyńskim Ośrodku Kultury "Dom Narodowy".

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr Z31/ 7 /2019 z dnia: 30.05.2019

DYREKTORA

CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY „DOM NARODOWY”

w sprawie wprowadzenia wzorów umów obowiązujących

w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy”

Na podstawie art 17 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 ze zm.) oraz Statutu Cieszyńskiego Ośrodka Kultury “Dom Narodowy” w Cieszynie nadanego uchwałą nr XXVIII/288/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam następujące, obowiązujące wzory umów:

1. wzór umowy o dzieło – załącznik nr 1

2. wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną – załącznik nr 2

3. wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – załącznik nr 3

4. wzór umowy najmu jednorazowego – załącznik nr 4

5. wzór umowy najmu długoterminowego – załącznik nr 5

6. wzór umowy użyczenia – załącznik nr 6

§ 2.

1.Umowy sporządzone wg zamieszczonych wzorów poprzez uzupełnienie treści nie wymagają każdorazowej akceptacji pod względem formalnoprawnym przez radcę prawnego/adwokata

2. Zalecam stosowanie powyższych wzorów umów do prostych stosunków prawnych.

3. W przypadku umów zawieranych z osobą fizyczną, rozliczenie wykonania przedmiotu umowy następuje na podstawie rachunku. W preambule takiej umowy należy umieścić: imię, nazwisko osoby fizycznej, jej adres zamieszkania oraz pesel.

4. W przypadku zawierania umów z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną czy jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, rozliczenie wykonania przedmiotu umowy następuje na podstawie faktury. W preambule takich umów należy umieścić pełną nazwę podmiotu, jego siedzibę, numer NIP oraz wskazać osoby uprawnione do reprezentacji. Uprawnienie do reprezentacji winno być wykazane stosownym dokumentem (pełnomocnictwo, uchwała) bądź wpisem we właściwym rejestrze (KRS, CeiDG).

5. Każda umowa sporządzana jest w trzech egzemplarzach, z których dwa zostają w COK „Dom Narodowy” - jeden oryginał w księgowości, a drugi w Dziale Organizacyjnym prowadzącym Rejestr Umów. W dziale merytorycznym przygotowującym umowę i nadzorującym jej realizację zostaje kopia umowy.

§ 3.

Wykonanie i wprowadzenie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Organizacyjnego oraz Kierownikowi Działu Kultury.

§ 4.

1.Zarządzenie zmienia treść Zarządzenia Nr-Z31/4/2017 z dnia 31 marca 2017r.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

1. Wzór umowy o dzieło

2. Wzór umowy zlecenia z osobą fizyczną

3. Wzór umowy zlecenia z osobą prawną, lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

4. Wzór umowy najmu – jednorazowego

5. Wzór umowy najmu – długoterminowego

6. Wzór umowy użyczenia

 

Adam Cieślar

Dyrektor COK DN

 

Rozdzielnik:

- Dział Księgowo-Finansowy

- Dział Kultury

- Dział Organizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij