W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : VIII/72/11
uchwała nr VIII/72/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
status uchwały uchylona
Uwagi Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XIV/ 137/ 99 z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Żłobkach Miejskich
uchwała nr : VIII/77/11
uchwała nr VIII/77/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2011–2025
zmieniająca uchwałę nr IV/22/10,
Uwagi Uchwała Nr VIII/77/11 z dnia 26.05.2011r. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2011-2025
uchwała nr : VIII/76/11
uchwała nr VIII/76/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2011
zmieniająca uchwałę nr IV/21/10,
uchwała nr : VIII/71/11
uchwała nr VIII/71/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie
status uchwały uchylona
Uwagi §2 Traci moc uchwała nr V/49/98 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie przekształcenia Zakładu budżetowego pod nazwą ŻŁOBKI MIEJSKIE W CIESZYNIE w jednostkę budżetową ŻŁOBKI MIEJSKIE W CIESZYNIE oraz nadania statutu.
uchwała nr : VIII/70/11
uchwała nr VIII/70/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr XLVI/481/10,
uchwała nr : VIII/79/11
uchwała nr VIII/79/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie skargi osób fizycznych
uchwała nr : VIII/75/11
uchwała nr VIII/75/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki na dofinansowanie zadania: "Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic Przepilińskiego i Majowej"
uchwała nr : VIII/80/11
uchwała nr VIII/80/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
uchwała nr : VIII/78/11
uchwała nr VIII/78/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
zmieniająca uchwałę nr XXVII/263/08,
uchwała nr : VIII/73/11
uchwała nr VIII/73/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera i Jastrzębiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Krasnej”
zmieniająca uchwałę nr XLIV/455/10,