W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr VIII/78/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008r

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
zmieniająca uchwałę nr XXVII/263/08,

Uchwała Nr VIII/78/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ust. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany uchwały nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, w ten sposób, że:

1. w § 1 ust. 10. zmienia się datę „ 31grudnia 2010r.” na „31 grudnia 2012r.”

2. w § 1 ust. 11. zmienia się datę „ 31grudnia 2010r.” na „31 grudnia 2012r.”

3. w § 1 ust. 11a. zmienia się datę „ 31grudnia 2011r.” na „31 grudnia 2012r.”

4. w § 1 wykreślić ust. 16.

5. w § 3 dodaje się ust. 3
3. Dopuszcza się możliwość:
1) nabycia nieruchomości gruntowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości, której Gmina Cieszyn jest współwłaścicielem,
2) nadbudowy, przebudowy budynków, których Gmina Cieszyn jest współwłaścicielem i ustanowienia odrębnej własności lokalu tak mieszkalnego jak i użytkowego powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy, nabywania samodzielnego lokalu na własność Gminy Cieszyn lub wspólnoty mieszkaniowej, w której Gmina jest współwłaścicielem.

6. w § 4 dodaje się ust. 4
4. Dopuszcza się możliwość:
1) zbycia części wspólnej nieruchomości gruntowej, której Gmina Cieszyn jest współwłaścicielem po wcześniejszej zabudowie lub przebudowie części wspólnej nieruchomości prowadzącej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności nowo utworzonego lub zmienionego układu lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
2) zbycie części nieruchomości, której Gmina Cieszyn jest właścicielem po wcześniejszej zabudowie na lokal mieszkalny lub użytkowy,
3) zniesienia współwłasności poprzez zmiany udziałów w nieruchomości, w której Gmina Cieszyn jest współwłaścicielem,
4) rozbiórki budynków i budowli, których Gmina Cieszyn jest współwłaścicielem.

7. w załączniku nr 1 dopisać:
1) w poz. 15. Ks. Trzanowskiego 3,
2) w poz. 9. Górna 14,
3) poz. 56. Miarki 2.


8. w załączniku nr 1 wykreślić:
1) poz. 17. Ładna 39,
2) w poz. 27. Plac Poniatowskiego 2,
3) w poz. 35. Rynek 9.

9. w załączniku nr 2 dopisać:
1) w poz. 5. Bucewicza 16a,
2) poz. 26. Motokrosowa 26, 28.

10. w załączniku nr 2 wykreślić:
1) poz. 6. Chrobrego 1A,
2) w poz. 9. Głęboka 43,
3) poz. 11. Ks. Trzanowskiego 3.

11. w załączniku nr 5 wykreślić:
1) poz. 2. Górna 14.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego