W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr VIII/71/11

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie
status uchwały uchylona
Uwagi §2 Traci moc uchwała nr V/49/98 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie przekształcenia Zakładu budżetowego pod nazwą ŻŁOBKI MIEJSKIE W CIESZYNIE w jednostkę budżetową ŻŁOBKI MIEJSKIE W CIESZYNIE oraz nadania statutu.

Uchylona Uchwałą Nr XIV/140/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie


Uchwała Nr VIII/71/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 maja 2011 roku


w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235) - Rada Miejska Cieszyna uchwala:


§ 1


Ustala się statut jednostki budżetowej Żłobki Miejskie w Cieszynie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§ 2


Traci moc uchwała nr V/49/98 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie przekształcenia Zakładu budżetowego pod nazwą ŻŁOBKI MIEJSKIE W CIESZYNIE w jednostkę budżetową ŻŁOBKI MIEJSKIE W CIESZYNIE oraz nadania statutu .


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Powiadom znajomego