W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr VIII/73/11

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera i Jastrzębiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Krasnej”
zmieniająca uchwałę nr XLIV/455/10,

Uchwała Nr VIII/73/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/455/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 lutego 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XLIV/455/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na warunkach preferencyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera i Jastrzębiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Krasnej”, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: „Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminową pożyczkę, na warunkach preferencyjnych, w wysokości 7.468.000 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), realizowaną w 2010 roku w kwocie 2.192.296 zł, w 2011 roku w kwocie 2.840.000 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych) i w 2012 roku w kwocie 2.435.704 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset cztery złote) , spłacaną w 40 kwartalnych ratach, w okresie od IV kwartału 2013 roku do III kwartału 2023 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwa „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera i Jastrzębiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej”.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego