W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XLVIII/520/18
uchwała nr XLVIII/520/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028
zmieniająca uchwałę nr XL/406/17,
uchwała nr: XLVIII/519/18
uchwała nr XLVIII/519/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018
zmieniająca uchwałę nr XL/405/17,
uchwała nr: XLVIII/518/18
uchwała nr XLVIII/518/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego
zmieniająca uchwałę nr XLIII/441/18,
uchwała nr: XLVIII/517/18
uchwała nr XLVIII/517/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
zmieniająca uchwałę nr XLIII/438/18,
uchwała nr: XLVIII/516/18
uchwała nr XLVIII/516/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
uchwała nr: XLVIII/515/18
uchwała nr XLVIII/515/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody
uchwała nr: XLVIII/514/18
uchwała nr XLVIII/514/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Uwagi Traci moc uchwała nr IX/83/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 czerwca 2011 r.
uchwała nr: XLVIII/513/18
uchwała nr XLVIII/513/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie Uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2018 - 2022
uchwała nr: XLVIII/512/18
uchwała nr XLVIII/512/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
uchwała nr: XLVIII/511/18
uchwała nr XLVIII/511/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania "Lauru Srebrnej Cieszynianki 2018"
uchwała nr: XLVII/510/18
uchwała nr XLVII/510/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Cieszyńskim Ośrodku Kultury
uchwała nr: XLVII/509/18
uchwała nr XLVII/509/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028
zmieniająca uchwałę nr XL/406/17,
uchwała nr: XLVII/508/18
uchwała nr XLVII/508/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018
zmieniająca uchwałę nr XL/405/17,
uchwała nr: XLVII/507/18
uchwała nr XLVII/507/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
uchwała nr: XLVII/506/18
uchwała nr XLVII/506/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach rad gmin, rad powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
uchwała nr: XLVII/505/18
uchwała nr XLVII/505/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. "Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice"
uchwała nr: XLVII/504/18
uchwała nr XLVII/504/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty
uchwała nr: XLVII/503/18
uchwała nr XLVII/503/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna
Uwagi Częściowo traci moc uchwała Nr XLIV/476/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2014 r. (z zastrzeżeniem § 3)
uchwała nr: XLVII/502/18
uchwała nr XLVII/502/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaciągnięcia na warunkach preferencyjnych długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - etap II"
zmieniająca uchwałę nr XLV/478/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/501/18
uchwała nr XLVII/501/18
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie