Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Uchwała nr XLVII/508/18 w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XL/405/17 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Treść

UCHWAŁA NR XLVII/508/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna
postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XL/405/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018, w ten sposób, że:

1. zmniejszyć dochody budżetu Miasta o kwotę 7.664.916,33 zł słownie: siedem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych 33/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zmniejszyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 15.682.056,88 zł słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 88/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. "Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. "Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 pt. „Plany dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2018 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
10. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 20.771.174,56 zł wpisać kwotę 12.754.034,01 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 166.371.933,31 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 179.125.967,32 zł
Deficyt 12.754.034,01 zł
- pokrywany z kredytu w wysokości 11.854.034,01 zł i pożyczki w wysokości 900.000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

uchwała pdf, 1000 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij