W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLVIII/514/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
zmieniona przez XLV/531/22
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku art. 54 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje
Uwagi Traci moc uchwała nr IX/83/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/514/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku art. 54 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) –
Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje

§ 1. Przyjąć plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz usługami świadczonymi przez dziennych opiekunów, prowadzonymi na terenie Gminy Cieszyn, którego zakres obejmuje:

1) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki,
2) kontrolę zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych odpowiednio w rejestrze żłobków, klubów dziecięcych lub w wykazie dziennych opiekunów,
3) kontrolę wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania do Gminy sprawozdań, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 2. 1. Kontrole w zakresie wymienionym w § 1 pkt 1 i pkt 2 są przeprowadzane raz w roku kalendarzowym, według kolejności wpisów do rejestru lub wykazu, przy czym pierwsza kontrola odbywać się będzie w terminie do dwóch miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru lub wykazu.
2. Kontrole w zakresie wymienionym w § 1 pkt 3 są przeprowadzane raz w roku kalendarzowym, w terminie właściwym do złożenia sprawozdania zbiorczego przez Gminę.

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/83/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

Powiadom znajomego