W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwały

uchwała nr : II/12/24
uchwała nr II/12/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/426/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworców
zmieniająca uchwałę nr XLII/426/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/11/24
uchwała nr II/11/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania
status uchwały obowiązująca
Uwagi Wojewoda Śląski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.596.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. stwierdził nieważność uchwały Nr II/11/24 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania, w części określonej w: 1) § 1 ust. 3 w zakresie wyrazów "oraz opłatę dodatkową", 2) § 4 Załącznika nr 2 do uchwały, 3) § 6 Załącznika Nr 3 do uchwały - jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) w związku z art. 7 Konstytucji RP.
uchwała nr : II/10/24
uchwała nr II/10/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/9/24
uchwała nr II/9/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XII/26/24
uchwała nr XII/26/24
jakiego organu Młodzieżowa Rada Miejska Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Kultury i Sportu
uchwała nr : 22/III/24
uchwała nr 22/III/24
jakiego organu Cieszyńskiej Rady Seniorów
z dnia
w sprawie oceny działań na rzecz osób starszych w świetle Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2023 oraz oceny sprawozdania jako dokumentu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/8/24
uchwała nr I/8/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej Cieszyna i ustalenia jej składu osobowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/7/24
uchwała nr I/7/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Cieszyna i ustalenia jej składu osobowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/6/24
uchwała nr I/6/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/5/24
uchwała nr I/5/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Cieszyna i ustalenia jej składu osobowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/4/24
uchwała nr I/4/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna i ustalenia jej składu osobowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/3/24
uchwała nr I/3/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/2/24
uchwała nr I/2/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/1/24
uchwała nr I/1/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : LXIII/761/24
uchwała nr LXIII/761/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
zmieniająca uchwałę nr zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024–2054