W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwały

uchwała nr : III/26/24
uchwała nr III/26/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/25/24
uchwała nr III/25/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Cieszyn na lata 2025-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/24/24
uchwała nr III/24/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/475/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/23/24
uchwała nr III/23/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/473/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania obniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowisko w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/22/24
uchwała nr III/22/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/21/24
uchwała nr III/21/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/20/24
uchwała nr III/20/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/694/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/19/24
uchwała nr III/19/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/18/24
uchwała nr III/18/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Cieszyna z wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : III/17/24
uchwała nr III/17/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : 23/III/24
uchwała nr 23/III/24
jakiego organu Cieszyńskiej Rady Seniorów
z dnia
w sprawie Programu polityki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji medycznej mieszkańców gminy Cieszyn na lata 2025-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/16/24
uchwała nr II/16/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024–2054
zmieniająca uchwałę nr LIX/718/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/15/24
uchwała nr II/15/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok
zmieniająca uchwałę nr LIX/717/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/14/24
uchwała nr II/14/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/568/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
zmieniająca uchwałę nr XLVII/568/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/13/24
uchwała nr II/13/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości
status uchwały obowiązująca