W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwały

uchwała nr : II/16/24
uchwała nr II/16/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024–2054
zmieniająca uchwałę nr LIX/718/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/15/24
uchwała nr II/15/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok
zmieniająca uchwałę nr LIX/717/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/14/24
uchwała nr II/14/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/568/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
zmieniająca uchwałę nr XLVII/568/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/13/24
uchwała nr II/13/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/12/24
uchwała nr II/12/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/426/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworców
zmieniająca uchwałę nr XLII/426/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/11/24
uchwała nr II/11/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/10/24
uchwała nr II/10/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : II/9/24
uchwała nr II/9/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XII/26/24
uchwała nr XII/26/24
jakiego organu Młodzieżowa Rada Miejska Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Kultury i Sportu
uchwała nr : 22/III/24
uchwała nr 22/III/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie oceny działań na rzecz osób starszych w świetle Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2023 oraz oceny sprawozdania jako dokumentu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/8/24
uchwała nr I/8/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej Cieszyna i ustalenia jej składu osobowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/7/24
uchwała nr I/7/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Cieszyna i ustalenia jej składu osobowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/6/24
uchwała nr I/6/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/5/24
uchwała nr I/5/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Cieszyna i ustalenia jej składu osobowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : I/4/24
uchwała nr I/4/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna i ustalenia jej składu osobowego
status uchwały obowiązująca