W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwały

uchwała nr: XLIX/599/23
uchwała nr XLIX/599/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 14 grudnia 2022 r. o przekazanie środków na finansowanie świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/598/23
uchwała nr XLIX/598/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 14 grudnia 2022 r. o przekazanie środków na finansowanie świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/597/23
uchwała nr XLIX/597/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2023–2039
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/581/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/596/23
uchwała nr XLIX/596/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/580/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/595/23
uchwała nr XLIX/595/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna i nadania jej statutu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/594/23
uchwała nr XLIX/594/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/203/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna
uchyla/traci moc XXIII/203/08,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/593/23
uchwała nr XLIX/593/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/592/23
uchwała nr XLIX/592/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/591/23
uchwała nr XLIX/591/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
uchwała nr: XLIX/590/23
uchwała nr XLIX/590/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług
Uwagi Traci moc uchwała nr XXIX/289/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług.
uchwała nr: XLIX/589/23
uchwała nr XLIX/589/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2023 – 2024” w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/588/23
uchwała nr XLIX/588/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/587/23
uchwała nr XLIX/587/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/463/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/463/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/586/23
uchwała nr XLIX/586/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XXII/258/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIX/585/23
uchwała nr XLIX/585/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Cieszyn, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
status uchwały obowiązująca