W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

XXVII/259/16

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
zmieniająca uchwałę nr XI/103/11,
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U 2016 r. poz 930 z późn.zm.)

UCHWAŁA NR XXVII/259/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U 2016 r. poz 930 z późn.zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1 W uchwale nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania dokonuje się następujących zmian:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych:
a ) świadczonych w ośrodku wsparcia wynosi 13 zł,
b ) świadczonych w miejscu zamieszkania wynosi 19 zł.

2. Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
a ) świadczonych w ośrodku wsparcia wynosi 13 zł,
b ) świadczonych w miejscu zamieszkania wynosi 25 zł.”.

2. § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Całkowicie zwalnia się z odpłatności za usługi osoby, których dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.”.
3. § 5 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Częściowo zwalnia się z odpłatności za usługi ustalając następujące wskaźniki odpłatności:

TABELA W ZAŁĄCZENIU

§ 2 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

uchwała pdf, 100 kB

Powiadom znajomego