Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Uchwała nr VII/70/19 w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

Uwagi w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

Treść

UCHWAŁA NR VII/70/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr III/22/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 4.980,00 zł słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 112.593,57 zł słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 57/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 16.626.895,10 zł wpisać kwotę 16.734.508,67 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 188.923.364,14 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 205.657.872,81 zł
Deficyt 16.734.508,67 zł
- pokrywany z kredytu w wysokości 16.334.508,67 zł i pożyczki w wysokości 400.000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij