Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr VI/64/19 w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

Uwagi w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

Treść

UCHWAŁA NR VI/64/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr III/22/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 1.810.130,31 zł słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy sto trzydzieści złotych 31/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 2.348.812,37 zł słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych 37/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2019 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 6 ust.1 lit. a otrzymuje brzmienie: „uzyskane w ciągu roku budżetowego zwroty dotacji, zaliczek udzielonych w tymże roku oraz korekt i mylnie dokonanych wydatków dotyczących tegoż roku są przyjmowane na zmniejszenie wydatków".

10. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 16.088.213,04 zł wpisać kwotę 16.626.895,10 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 188.910.400,18 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 205.537.295,28 zł
Deficyt 16.626.895,10 zł
- pokrywany z kredytu w wysokości 16.226.895,10 zł i pożyczki w wysokości 400.000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij