Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXXI/328/13 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXVII/272/12 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013

Treść

Uchwała Nr XXXI/328/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXVII/272/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 352.746,82 zł słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 82/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 479.111,46 zł słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych 46/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – plan finansowy” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 17.961.195,87 zł wpisać kwotę 18.087.560,51 zł.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 133.720.305,94 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 151.807.866,45 zł
Deficyt 18.087.560,51 zł
- pokrywany z: kredytów w wysokości 17.700.000,00 zł i pożyczek w wysokości 387.560,51 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij