W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr IV/42/19 w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019
zmieniająca uchwałę nr III/22/18,
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

UCHWAŁA NR IV/42/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna
postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr III/22/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 3.000.000,00 zł słownie: trzy miliony złotych 00/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 4.599.438,05 zł słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 05/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 14.058.430,81 zł wpisać kwotę 15.657.868,86 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 187.111.721,87 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 202.769.590,73 zł
Deficyt 15.657.868,86 zł
- pokrywany z kredytu w wysokości 15.257.868,86 zł i pożyczki w wysokości 400.000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

Załączniki

uchwała pdf, 690 kB

Powiadom znajomego