W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr IV/34/19

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/370/17,
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)

UCHWAŁA NR IV/34/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/370/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)
Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/370/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych zmienić:

1. § 2 ust. 4 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „ Zawodnikowi, który osiąga wysokie wyniki sportowe może zostać przyznane stypendium celowe (jednorazowe) w związku z wyjazdem zawodnika na igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, pozostałe imprezy rangi igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy.”,
2. § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „w przypadku stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 4 przed planowanym startem w zawodach.”,
3. § 3 ust. 4 pkt 1 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wydany przez właściwy polski związek sportowy lub inny podmiot organizujący i prowadzący współzawodnictwo w danym sporcie o zasięgu co najmniej krajowym,”,
4. § 3 ust. 4 pkt 8 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „dokument, potwierdzający zakwalifikowanie (powołanie) do udziału w imprezie międzynarodowej, wymienionej w § 2 ust. 4, wydany przez właściwy polski związek sportowy lub inny podmiot organizujący i prowadzący współzawodnictwo w danym sporcie o zasięgu co najmniej krajowym, w przypadku stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 4 uchwały.”,
5. § 9 ust. 1 uchwały w ten sposób, że w pkt 1-5 słowo „Cieszyn” zastępuje się słowem „Cieszyna”,
6. § 12 ust. 2 pkt 5 uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „informacje o osiągnięciach zawodnika/ów, za które ma być przyznana nagroda/wyróżnienie, potwierdzone przez klub sportowy, który zrzeszał zawodnika/ów w dniu osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego lub odpowiedni polski związek sportowy lub inny podmiot organizujący i prowadzący współzawodnictwo w danym sporcie o zasięgu co najmniej krajowym,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

uchwała pdf, 99 kB

Powiadom znajomego