W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr IV/30/19

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
zmieniająca uchwałę nr XLVI/486/18,
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)

Treść

UCHWAŁA NR IV/30/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/486/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)

Rada Miejska Cieszyna
p o s t a n a w i a

§ 1. Zmienić uchwałę nr XLVI/486/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w następujący sposób:

1. § 2 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) obniżenie o 70% opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, przysługuje dzieciom, które wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi zamieszkują na terenie Gminy Cieszyn, 2. § 2 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) na drugie i każde kolejne dziecko tego samego rodzica/opiekuna prawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Cieszyn, uczęszczające równocześnie do Żłobków Miejskich, przysługuje obniżenie o 25% opłaty wyliczonej na podstawie zastosowania §
2 ust. 1 pkt. 1-2.
3. w § 2 ust.1 dodaje się pkt 4 o brzmieniu: 4) obniżenie opłaty o której mowa w § 1 pkt 1, o miesięczną kwotę dotacji, zadeklarowanej przez Gminę zamieszkania dziecka, przysługuje dzieciom zamieszkałym na terenie gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie dotyczące współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

uchwała pdf, 97 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane