W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLV/473/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia zasad udzielania obniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowisko w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.)
Uwagi Traci moc uchwała nr LIII/505/02 Rady Miejskiej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLV/473/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania obniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowisko w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach lub szkołach prowadzonych przez Gminę Cieszyn, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w następujący sposób:

PATRZ: TABELA W ZAŁACZNIKU

§ 2. 1. Zasady określone w § 1 niniejszej uchwały dotyczą również nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono te obowiązki, a jeżeli warunki te powstały 1 dnia – od tego dnia.
2. Zasady określone w § 1 niniejszej uchwały przestają obowiązywać z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zakończył wykonywanie obowiązków kierowniczych w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

§ 3. Traci moc uchwała nr LIII/505/02 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego