Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Uchwała nr XLV/472/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.)

Treść

UCHWAŁA NR XLV/472/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cieszyn przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1) 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2) 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cieszyn przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1) 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2) 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 3. 1. Ustala się, iż na terenie Gminy Cieszyn punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 40 m od:

1) szkół i instytucji oświatowo-wychowawczych,
2) obiektów kultu religijnego.

2. Odległość jest mierzona od wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia na teren obiektów wymienionych w ust. 1, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do punktu przez pieszego z zachowaniem zasad ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

§ 4. Tracą moc:

1) uchwała Nr L/334/93 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30 czerwca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
2) uchwała Nr XLV/336/97 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 24 kwietnia 1997 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
3) uchwała Nr XLII/403/01 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

uchwała pdf, 99 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij