Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLIV/465/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XL/405/17 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

Treść

UCHWAŁA NR XLIV/465/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XL/405/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 34.011,04 zł słownie: trzydzieści cztery tysiące jedenaście złotych 04/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 34.011,04 zł słownie: trzydzieści cztery tysiące jedenaście złotych 04/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. "Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3a pt. "Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 170.030.778,00 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 189.222.913,46 zł
Deficyt 19.192.135,46 zł
- pokrywany z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.135.210,94 zł oraz z kredytu w wysokości 16.156.924,52 zł i pożyczki w wysokości 900.000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij