Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLIII/447/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XL/405/17 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

Treść

UCHWAŁA NR XLIII/447/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XL/405/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 1.814.905,62 zł słownie: jeden milion osiemset czternaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 62/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.479.905,62 zł słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 62/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. "Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. "Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. "Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 pt. "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. "Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2018 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiacy załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
11. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 19.527.135,46 zł wpisać kwotę 19.192.135,46 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 169.992.392,96 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 189.184.528,42 zł
Deficyt 19.192.135,46 zł
- pokrywany z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.135.210,94 zł oraz z kredytu w wysokości 16.156.924,52 zł i pożyczki w wysokości 900.000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij