Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLIII/434/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie podziału Gminy Cieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

na podstawie Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 19 pkt 1ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje

Uwagi Traci moc uchwała Nr XXIII/231/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 września 2012 r.

Treść

UCHWAŁA NR XLIII/434/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Cieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 19 pkt 1ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Miejskiej Cieszyna dokonuje się podziału Gminy Cieszyn na 4 okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalony podział Gminy Cieszyn na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Rynek 1 - Ratusz.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/231/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij