W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLII/426/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworców
zmieniona przez II/12/24
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:
Uwagi Traci moc Uchwała nr XXVII/275/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XLII/426/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne i dworce na terenie gminy Cieszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn, ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się warunki i zasady korzystania z dworca, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn, ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXVII/275/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego