W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLI/417/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018
zmieniająca uchwałę nr XL/405/17,
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

UCHWAŁA NR XLI/417/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XL/405/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018, w ten sposób, że:

1. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 2.135.210,94 zł słownie: dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 94/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. "Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2018 rok" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 16.796.298,40 zł wpisać kwotę 18.931.509,34 zł.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 167.339.398,31 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 186.270.907,65 zł
Deficyt 18.931.509,34 zł
- pokrywany z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.135.210,94 zł oraz z kredytu w wysokości 15.896.298,40 zł i pożyczki w wysokości 900.000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego