W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXXVI/385/13 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013
zmieniająca uchwałę nr XXVII/272/12,

UCHWAŁA NR XXXVI/385/13
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXVII/272/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013, w ten sposób, że:

1. zmniejszyć dochody budżetu Miasta o kwotę 9.309.503,72 zł słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięć tysięcy pięćset trzy złote 72/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zmniejszyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 14.309.669,81 zł słownie: czternaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 81/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – plan finansowy” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 122.994.148,19 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 120.979.213,91 zł
Nadwyżka 2.014.934,28 zł

W 2013 roku zaplanowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek uzyskanych z WFOŚ oraz spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

Powiadom znajomego