W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXXVI/384/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zmieniająca uchwałę nr XXIV/252/12,

UCHWAŁA NR XXXVI/384/13
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 oraz § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienić uchwałę Nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w ten sposób, że w Załączniku do uchwały w miejsce dotychczasowej nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie numer 5: "Alternatywna Szkoła Podstawowa, ul. Stawowa 14, Cieszyn" wpisać nową siedzibę: "Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi, ul. Przepilińskiego 5, Cieszyn".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Rynek 1 – Ratusz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego