W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXX/311/13

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmieniająca uchwałę nr XXVI/262/12,

UCHWAŁA NR XXX/311/13
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Zmienić uchwałę Nr XXVI/262/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ten sposób, że:

1) w § 1 pkt 14 tabeli otrzymuje oznaczenie 13 bez zmiany treści;

2) w § 1 pkt 15 tabeli otrzymuje oznaczenie 14 bez zmiany treści;

3) w § 4 ust. 1 pkt 3 słowa „zbierane selektywnie odpady w rodzaju papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe (wyszczególnione w § 1 w wierszach 2-6 tabeli) oraz odpady ulegające biodegradacji, zawierające wyłącznie odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych – odbierane będą nie rzadziej niż raz na tydzień”zastąpić słowami „zbierane selektywnie odpady w rodzaju papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe (wyszczególnione w § 1 w wierszach 2-6 tabeli) – odbierane będą nie rzadziej niż raz na miesiąc”;

4) w § 5 ust. 1 pkt 3 słowa „ odpady wyszczególnione w § 1 w wierszach 10-14 tabeli można oddawać do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Cieszyn” zastąpić słowami „ odpady wyszczególnione w § 1 w wierszach 10,11,13,14 tabeli można oddawać do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Cieszyn”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego