W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXVI/261/12

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
zmieniona przez XXX/310/13,XXXIII/347/13
status uchwały uchylona

Uchylona UCHWAŁĄ NR XIII/95/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVI/261/12
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – Rada Miejska Cieszyna postanawia


§ 1.


Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.


Ustalić, że deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn.


§ 3.


1. Ustalić, że właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały


1) zamieszkują mieszkańcy lub


2) nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne, są zobowiązani złożyć deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.


2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały niezamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne, są zobowiązani złożyć deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


§ 4.


Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego