W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

XXVIII/285/16

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przejęcia przez Gminę Cieszyn terenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje
status uchwały uchylona

Treść

Uchylona UCHWAŁĄ NR XXXI/297/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Cieszyna dotyczącego przejęcia przez Gminę Cieszyn terenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji


UCHWAŁA NR XXVIII/285/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Cieszyn terenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Podjąć działania zmierzające do przejęcia przez Gminę Cieszyn:

1) budynku Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji, o pow. 5 752,06 m2 położonego przy ul. Schodowej w Cieszynie, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z oddanymi w użytkowanie wieczyste Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji działkami ewidencyjnymi nr 98/1 i 188 stanowiącymi własność Skarbu Państwa, dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BB1C/00051383/8,
2) budynku Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji, położonego w Cieszynie, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, wraz z oddaną w użytkowanie wieczyste Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji działką ewidencyjną nr 100/1 o pow. 484 m2 stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BB1C/00055663/3,
3) oddaną w użytkowanie wieczyste Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji niezabudowaną nieruchomość o pow. 397 m2, położoną w Cieszynie przy ul. Schodowej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 98/3, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BB1C/00055841/5,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Cieszyna do przedkładania do ostatniego dnia każdego miesiąca Radzie Miejskiej Cieszyna sprawozdań z przeprowadzonych czynności związanych z przejęciem przez Gminę Cieszyn terenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Cieszynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załączniki

Uchwała pdf, 97 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane