W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016
zmieniająca uchwałę nr XVII/159/15,
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXVIII/283/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XVII/159/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 1.046,32 zł słownie: jeden tysiąc czterdzieści sześć złotych 32/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.046,32 zł słownie: jeden tysiąc czterdzieści sześć złotych 32/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 pt. „Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na 2016 rok” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dochody budżetu po zmianach wynoszą 152.380.079,02 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 154.003.225,33 zł
Deficyt 1.623.146,31 zł - pokrywany z kredytów w wysokości 1.623.146,31 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Uchwała pdf, 1.03 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane