W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XVI/171/12 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012
zmieniająca uchwałę nr XV/162/11,

Uchwała Nr XVI/171/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XV/162/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2012, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę 12.854,21 zł słownie: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 21/100 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 20.232,26 zł słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 26/100 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – plan finansowy” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 pt. „Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w § 7 w pkt 2 w miejsce kwoty 2.253.416,07 zł wpisać kwotę 2.260.794,12 zł

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 138.810.687,35 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 141.071.481,47 zł
Deficyt 2.260.794,12 zł
- pokrywany z: pożyczek w wysokości 2.260.794,12 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego